من در این کلیپ راجع به تجربه خودم از بیماری کرونا و راههای پیشگیری و مقابله با این بیماری اشاره کردم و در آخر به تاثیر اضطراب و استرس و غلبه به این بیماری پرداختم.